;

Algemene voorwaarden Nine Moons

Artikel 1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen & coachingssessies van Nine Moons.

Nine Moons verzorgt zwangerschapscursussen die voorbereiden op de bevalling. Deze cursussen zijn zowel online als fysiek te volgen.

Artikel 2. De Cursussen
De fysieke zwangerschapscursus worden gevolgd door de zwangere en in de workshop kan de partner ook deelnemen. De cursussen worden vooraf ingepland, de data en tijdstippen staan vast.

De coaching wordt ingepland op een moment dat zowel cliënte als Nine  Moons kunnen.

Artikel 3. Inschrijving
Inschrijving voor de fysieke cursussen geschiedt per online inschrijfformulier. 

Artikel 4. Betaling
Het cursusgeld dient uiterlijk 14 dagen na ontvangt van de factuur op de rekening van Nine Moons zijn bijgeschreven. Bij ontvangst van de betaling is de cursusplek definitief gereserveerd voor de cursist. Per email wordt de cursist op de hoogte gesteld van de wijze van betalen, dit kan ook middels een betaallink zijn.

Cursisten/cliënten kunnen de nota na afloop van de cursus indienen bij hun ziektekostenverzekeraar om een vergoeding aan te vragen. De cursist dient zelf in de polisvoorwaarden van zijn/haar verzekeraar na te kijken of (een deel van) de cursus vergoed wordt.

Bij coaching is de betaling achteraf en dient binnen 14 dagen op de rekening te staan van Nine Moons

Artikel 5. Annulering door de cursist

Zwangerschapscursus

Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus, moet dat per email gemeld worden.

Bij annulering tot 2 week voor aanvang van de cursus wordt 100% van het betaalde cursusgeld geretourneerd.

Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de cursus wordt 50% van het betaalde cursusgeld geretourneerd. 

Bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van de cursus is 100% van het cursusgeld verschuldigd. Uitsluitend wanneer de baby voor de start van de cursus geboren wordt, is annulering kosteloos.

Coaching

Bij coaching kan tot 24 uur vantevoren kosteloos de afspraak worden geannuleerd of verzet. 

Artikel 6. Annulering door Nine Moons
Nine Moons behoudt zich het recht voor een cursus/coaching te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of overmacht. Dit zal in geval van onvoldoende aanmeldingen uiterlijk 7 dagen van tevoren worden gemeld. Het eventueel betaalde cursusgeld wordt dan natuurlijk 100% gerestitueerd. De mogelijkheid zal dan worden geboden een privécursus te volgen of bij een andere cursus aan te sluiten.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid
Nine Moons zal alle door de cursist/cliënt verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Dit wordt ook verwacht van de cursisten onderling.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Deelname aan de cursussen van Nine Moons is op eigen risico. Nine Moons is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is of verband houdt met deelname aan de cursus. Nine Moons draagt geen verantwoordelijkheid voor de medische conditie van de cursist.

Artikel 9. Intellectueel eigendom
Het verstrekte cursusmateriaal is eigendom van Nine Moons. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Nine Moons voorbehouden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Nine Moons mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal geopenbaard, geëxploiteerd, of op welke wijze dan ook verveelvoudigd worden.

Artikel 10. Klachten